×

Warning

Error loading component: com_users, Component not found.
Error loading component: com_languages, Component not found.
Error loading component: com_coalawebtraffic, Component not found.
Error loading library: joomla, Library not found.

IESTĀDES   BANKAS KONTS:

Pakalpojuma   saņēmējs:

Rīgas   pirmsskolas izglītības iestāde „Mārdega”

Tallinas iela   64, Rīga, LV 1009

Konts:

RD IKSD

Reģ. Nr.   90000013606

Krišjāņa Valdemāra   ielā 5, Rīga, LV 1010

Nordea Bank   Finland Plc Latvijas filiāle

Konta nr. LV26NDEA   0021 0009 1602 0

Kods NDEALV2X

ZIEDOJUMU   KONTS:

Pakalpojuma   saņēmējs:

Rīgas   pirmsskolas izglītības iestāde „Mārdega”

Tallinas iela   64, Rīga, LV 1009

Konts:

RD IKSD

Reģ. Nr.   90000013606

Krišjāņa Valdemāra   ielā 5, Rīga, LV 1010

Nordea Bank   Finland Plc Latvijas filiāle

Konta nr.   LV87NDEA 0081 0000 1602 0

Kods NDEALV2X

Ar obligātu norādi: Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Mārdega”

Tallinas iela   64, Rīga, LV1009

Notikumu saraksts

No events
Free business joomla templates